Veřejná prezentace PARKu

kresba-park

  Pro Vás všechny – Stonožky i všechny občany, jsme uspořádali veřejnou besedu na téma parková plocha „Na staré škole“. K vidění byly velké postery znázorňující limity řešeného prostoru a možnosti jeho využití.

Ošetření stávajících lip

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Areálu bývalé školy ve Valašské Polance dominují čtyři vzrostlé lípy. Tyto dřeviny jsou živými svědky doby, kdy se prostorem ozývaly hlasy dětí, které si zde mezi lety 1948 až 1974 odbývaly povinnou školní docházku.