Nové lanové hrací prvky

IMG_2814

V parku máme nové prvky pro děti! Podívejte se na obrázky, ale hlavně přijďte se s dětmi do parku podívat. POZOR, lanové prvky bude možné využívat až po rozmístění štěpky do jejich okolí, což bude sloužit jako změkčovač dopadu.

Veřejná prezentace PARKu

kresba-park

  Pro Vás všechny – Stonožky i všechny občany, jsme uspořádali veřejnou besedu na téma parková plocha „Na staré škole“. K vidění byly velké postery znázorňující limity řešeného prostoru a možnosti jeho využití.

Ošetření stávajících lip

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Areálu bývalé školy ve Valašské Polance dominují čtyři vzrostlé lípy. Tyto dřeviny jsou živými svědky doby, kdy se prostorem ozývaly hlasy dětí, které si zde mezi lety 1948 až 1974 odbývaly povinnou školní docházku.