PARK „Na staré škole“

 

Naším záměrem je úprava veřejného prostoru, parku, v centru obce s pracovním názvem “Na staré škole“. Tento park nemá žádné využití, je pouze dlouhodobě rezervován pro jinou funkci, než je veřejná zeleň. Cílem naší iniciativy za oživení tohoto prostoru je vytvoření parkové plochy resp. matrice pro další prvky (herní prvky, odpočívadla).

Mapka k Parku Na staré škole - Stonožka Polanka

 


Stalo se…

Po jednání na veřejném zastupitelstvu v červnu 2015 dala obec zelenou našim záměrům. Na webu obce byla umístěna anketa, kde se občané mohli k plánu vyjádřit. Současně byla zveřejněna studie prostoru a možnosti budoucího využití. Dále byl publikován článek v obecním zpravodaji – letní číslo, strana 6 s názvem V obci vznikla iniciativa pro obnovu a využívání prostor staré školy. V září 2015 jsme ke spolupráci vyzvali také MŠ a ZŠ. V říjnu jsme přímo v parku zorganizovali akci Oslava stromů, kdy jsme veřejnosti tento prostor představili a lidé měli možnost se o záměru dozvědět více informací. Na akci byly k vidění nástěnky s pracemi žáků (které byly následně umístěny do vestibulu ZŠ) a plán realizace (vznikl model prostoru, který mohli příchozí stavět a tak ovlivňovat jeho podobu, dále dřevěný xylofon, obnovil se kolotoč,..)

 


Čeho bychom chtěli dosáhnout

ilustracni k PARK Na staré škole - Stonožka PolankaChceme ukázat, že společná okrasná zahrada může prohloubit komunikaci v obci a nastartovat tak zvelebování dalších veřejných míst v obci. Chceme probudit zájem o tato témata. Rádi bychom pozvali občany ven ze svých oplocených pozemků do společných míst. Chceme navazovat na přetrženou historii, chceme hledat souvislosti, setkávat se.

Prostor by mohl sloužit jako zastávka na odpočinek starším občanům, rodičům s malými dětmi, jako „zelená učebna“ pro ZŠ nebo herní prostor pro MŠ. Vznikne reprezentativní plocha, prostor k setkávání a pořádání menších kulturních akcí. Komunitní činnost by měla podnítit občany k aktivní účasti na tvorbě veřejného prostoru a přesvědčit je o tom, že je možné o jeho podobě rozhodovat a aktivně se na jeho vytváření podílet.

 


Zapojování a informování veřejnosti

Veřejnost bude i nadále informována o vývoji situace a aktivit spojených s tímto projektem na webu obce, v obecním zpravodaji, plakátky a hlášeními místního rozhlasu. Na jaře 2016 je plánována na místě další komunitní akce, zaměřená na vyčištění pozemku a jeho zušlechtění.
kresba-parkPočítá se s kompletní realizací projektu (prací spojených s výsadbou zeleně) s občany. Akce budou probíhat na základě veřejných výzev.
Obec přislíbila pomoc v řádech několika desítek tisíc korun. Další finanční zdroje či materiál budou hledány mezi místními podnikateli a firmami. Není cílem zrealizovat prostor jednorázově, ale postupně na základě vznikajících nápadů a finančních možností. Hlavním smyslem projektu
je komunitní činnost, proto se budeme snažit co největší část tvořit svépomocí.

 


 

Comments are closed