O Stonožce

Stonožka Valašská Polanka, z.s. je spolek rodičů vzniklý spojením Iniciativy za oživení prostor Na staré škole a neoficiálního polanského klubu Stonožka. Skládá se převážně z maminek s malými dětmi.

Náš cíl

Chceme se podílet na zlepšování stavu veřejných prostor a občanské vybavenosti.oslava_stromu_04

Rádi bychom poskytli možnost pro seznámení místních a přistěhovalých rodičů v obci a nabídli jim zajímavý prostor k realizaci nápadů. Chceme společně “něco” podnikat. Učíme se společným aktivitám a plánování zábavných programů hlavně pro rodiny. Hledáme vhodné možnosti k naplnění našich potřeb. Jsme NEJEN pro maminky z Valašské Polanky

Naše aktivity

IMG_2388Již několik let se pravidelně scházíme v prostorech půjčených bezplatně obcí, v malé, námi a z darů vybavené, herničce. V loňském roce 2015 jsme se podílely na organizaci obecních čarodějnic, uspořádaly jsme na staré škole Oslavu stromů, připravily společnou tvorbu Adventních věnců, Mikuláše pro nejmenší a prošly se společně s koňmi po Polance.


Naše plány

Dále bychom rádi pokračovali v projektu úprav parku Na staré škole, realizovali programy určené interně výhradně pro členky, ale také pro veřejnost. Snažíme se maximálně využít našich reálných možností a energie, které není mnoho – jak ví každý rodič i prarodič.

Proto vítáme jakoukoli podporu a pomoc!

Chceme si užít rodičovství, společně si postěžovat i zasmát, zabavit děti i sebe, vytvořit v obci útulné prostředí pro naše děti a celé rodiny.

 


 Napsali o nás

 

Valašský deník

Článek ve Valašském deníku – Stonožka ve Valašské Polance chce změnit podobu vesnice

 

Výstřižek z obecního zpravodaje Valašské Polanky č. 4/2015:

Ve Valašské Polance vznikl nový spolek


Jsme součástí projektu MAS Hornolidečska

pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569.

Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni.

Logo MASH

 

Comments are closed