Historie

2010

Několik maminek se rozhodlo trávit čas společně a nabídnout tuto možnost i ostatním – zárodek mateřského klubu ve Valašské Polance byl na světě. Nejprve se začaly scházet v zasedací místnosti kulturního domu a poté v podkroví zdravotního střediska. Neoficiální sdružení si začalo říkat Stonožka. Od té doby se zde vystřídalo několik desítek dětí, které se v kolektivu svých vrstevníků připravovaly na vstup do předškolního zařízení, společně si hrály i tvořily.

2013

Na konci roku se musela Stonožka přestěhovat zpátky do skromných podmínek kulturního domu, tentokrát do prvního patra. V těchto prostorách se maminky schází dosud.

2015

V polovině roku vznikl v hlavách několika rodičů nápad vytvořit pro děti venkovní prostor, kde by se mohly setkávat. Obec ve svém intravilánu tuto možnost nenabízí, a tak vznikla Občanská iniciativa za oživení prostoru “Staré školy”. Starosta obce vyslyšel požadavky iniciativy a dal prostor k dispozici  do doby, než se najde investor, který zde naplní funkci danou územním plánem obce. Aby bylo možné představy realizovat, bylo nutné založit spolek, díky kterému je možné žádat o granty.
Tak vznikla na konci roku 2015 Stonožka Valašská Polanka z.s.


18

 

 

Comments are closed