Stávající situace

 

Jak vzniká park

V roce 2015 jsme začali obnovou parku. Díky pomoci občanů, především rodičů s malými dětmi, se podařilo park vyčistit od odpadků a náletových dřevin. (zde článek První jarní úklid Na staré škole se spoustou obrázků z brigády.)

V roce 2016 jsme nechali ošetřit stávající dřeviny. Stromy byly odborně posouzeny pracovníkem AOPK, který je doporučil z bezpečnostního hlediska zajistit. Do korun lip bylo nainstalováno jištění a ořezány suché větve. Zároveň byly částečně redukovány koruny stromů, u nichž byla diagnostikována dutina ve kmeni. Ošetření provedl pan Roman Balšán. (Článek s obrázky: Zajištění nebezpečného větvení) Současně došlo i k nainstalování mobilních lanových prvků a dvou laviček (Článek a obrázky zde: Nové lanové hrací prvky). Na podzim pak byly vysazeny vrbové plůtky a tunely. (Článek ZDE) Také byl vykopán základ pro betonový tunel, na který jsme použili starou betonovou skruž, jež tu zbyla z doby výstavby kanalizace.

Park vzniká díky pomoci obce, místních podnikatelů, firem i soukromých dárců a také díky lidem, kteří nám s realizací pomáhají fyzicky přímo na místě.

V roce 2017 jsme získali další zdroj, který pokryje výsadby. Jde o podporu Nadace Partnerství a společnosti MOL. Park stále vzniká a všichni jste k jeho návštěvě zváni.


 

Kde se park Na staré škole nachází

Mapka k Parku Na staré škole - Stonožka Polanka

Tento prostor je volná travnatá plocha v centru obce u hlavní silnice, které dominují čtyři vzrostlé lípy a několik břízek. Zde snímek z roku 2011.

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Je to pozůstatek zahrady, která zde tvořila zázemí pro starou dřevěnou školu. Ve staré škole byla výuka ukončena v roce 1974 a budova zde stála ještě do roku 1976. Více v záložce Historie místa.


 Aktuální plánek a limity území

 

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Přes parkovou plochu prochází množství inženýrských sítí:

  • plynovod – středotlak
  • vodovod na několika místech
  • kanalizace
  • telekomunikační vedení

V ochranných pásmech inženýrských sítí se nesmí (mimo jiné) umisťovat stavby a vysazovat dřeviny.


Provozní bezpečnost dřevin

Dále se v parku vyskytují potenciálně nebezpečné dřeviny – lípy.

Větvení lip v parku Na staré škole - Stonožka Polanka

 

tahove-tlakove

 (Zdroj obrázku v angličtině)


Z výše uvedené situace vycházíme při návrzích úprav – podívejte se na ně!


 

Comments are closed