Stávající situace

 

Mapka k Parku Na staré škole - Stonožka Polanka

Tento prostor je volná travnatá plocha v centru obce u hlavní silnice, které dominují čtyři vzrostlé lípy a několik břízek. Zde snímek z roku 2011.

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Je to pozůstatek zahrady, která zde tvořila zázemí pro starou dřevěnou školu. Ve staré škole byla výuka ukončena v roce 1974 a budova zde stála ještě do roku 1976. Více v záložce Historie místa.


 Aktuální plánek a limity území

 

Park Na staré škole - Stonožka Polanka

Přes parkovou plochu prochází množství inženýrských sítí:

  • plynovod – středotlak
  • vodovod na několika místech
  • kanalizace
  • telekomunikační vedení

V ochranných pásmech inženýrských sítí se nesmí (mimo jiné) umisťovat stavby a vysazovat dřeviny.


Provozní bezpečnost dřevin

Dále se v parku vyskytují potenciálně nebezpečné dřeviny – lípy.

Větvení lip v parku Na staré škole - Stonožka Polanka

 

tahove-tlakove

 (Zdroj obrázku v angličtině)


Z výše uvedené situace vycházíme při návrzích úprav – podívejte se na ně!


 

Comments are closed